Ryn - Zamek Krzyżacki - mazury.info.pl
ZOBACZ TEZ...
 • PRZEWODNICY
 • MAZURSKIE ATRAKCJE

 • .

  .
  STRONA GŁÓWNA
 • mazury.info.pl

 • .

  RYN - INFORMACJA

 • KWATERY PRYWATNE
 • OŚRODKI WCZASOWE
 • CZARTER JACHTÓW
 • NIERUCHOMOŚCI

 • .

  Ryn - Zamek Krzyżacki

  Najstarsze informacje o Rynie pochodzą z Kroniki Wiganda z Marburga z 1377r, i ten rok przyjmuje się , za początek budowy ryńskiego zamku (niektóre źródła podają 1376r. , a prace archeologiczne sugerują, że nastąpiło to o cale 100 lat wcześniej). 

  Ryn Zamek

  Ryn Zamek Ryn Zamek

  Zamek zbudowano na wzgórzu najprawdopodobniej w miejscu istniejącego niegdyś galindzkiego grodu, pomiędzy dwoma jeziorami, z których jedno - Ołów, stanowiło naturalną fosę. Ponoć jezioro i zamek przypominały Krzyżakom rzekę Ren (Rhein) i.zamki nad nią stojące - stad być może wzięła się nazwa Ryn - ale to tylko legenda. Jak było na prawdę- nikt nie wie. Pod koniec XIVw. Zamek stał się siedzibą Komturii i jego znaczenie wyraźnie wzrosło. Pierwszym ryńskim Komturem był Fryderyk von Wallenrod. W dwa lata po wybudowaniu zamku ówczesny Wielki Mistrz Zakonny Winrich von Kniprode przybył do Rynu, aby zlustrować i .przejąć zamek, a powrócił do Malborka drogą wodną. W ten sposób od 1378r Ryn miał połączenie z .Bałtykiem. 

  Ryn z lotu ptaka Jezioro Ryńskie

  Oprócz funkcji militarnych zamek pełnił rolę administracyjno-gospodarczą , zaopatrując Zakon m.in. w ryby, miód i mięso dzikiej zwierzyny. Mimo strategicznego położenia , grubych murów i.masywnej konstrukcji zamek nie oparł się oblężeniu powstańców Związku Pruskiego w połowie XVw. Ocalałych, zbiegłych Krzyżaków bezlitośnie topiono w okolicznych jeziorach i bagnach. W.krzyżackie władanie powrócił po niespełna roku, odbity przez zaciężne wojska. Wraz z zamkiem rozwijała się osada (podzamcze), która dała początek przyszłemu miastu. W końcu XVw. podzamcze otrzymało prawo osiedla targowego, co w znacznym stopniu przyczyniło się do jego rozwoju. W.XVIw. Ryn stal się centrum administracyjno-osiedleńczym. 

  Ryn Zamek - przed II wojna swiatowa Ryn Zamek - przed II wojna swiatowa

  Po likwidacji Zakonu utworzono tu Starostwo Prus Książęcych. Niestety najazd Tatarów w połowie XVIIw. rozwiał wszelkie marzenia o.dalszym rozwoju. Najeźdźcy część mieszkańców wzięli w jasyr, resztę wycięli w pień, pustosząc i .paląc osadę. Ocalał jedynie zamek. W pół wieku później epidemia dżumy dokonała tak wielkich spustoszeń , że niektóre wsie wyludniły się niemal całkowicie. Pozostali przy życiu mieszkańcy opuszczali swoje domostwa chroniąc się w pobliskich lasach. 

  Ryn Zamek - przed II wojna swiatowa Ryn Zamek - przed II wojna swiatowa

  W 1723 roku Ryn otrzymał prawa miejskie. Miało to ułatwić odbudowę i stanowić bodziec do dalszego rozwoju.Przybywającym tu osadnikom oferowano wiele przywilejów. Przyznawano bezpłatnie plac pod budowę domu, pokrywając jedną trzecią kosztów. Zezwalano na bezpłatny wyrąb drzew itd. 

  Ryn Zamek - przed II wojna swiatowa Ryn Zamek - przed II wojna swiatowa

  Do końca XVIIIw. Ryn był miastem czysto polskim. W XIXw. zaczęto prowadzić systematyczną i stanowczą akcję germanizacyjną. Sprowadzano nowych osadników z Niemiec, ograniczając lub nawet zakazując osiedlania Polakom. W połowie XIXw. stosunek ludności polskiej do niemieckiej wynosił 2 do 1. Podczas ogłoszonego w 1920r. plebiscytu za Polską nie padł już ani jeden głos. 

  Ryn Zamek - przed II wojna swiatowa Ryn Zamek - przed II wojna swiatowa

  W mieście znajdują się i inne obiekty zabytkowe: wiatrak holenderski , młyn oraz wiele kamieniczek. 
  Obecnie zamek po gruntownym remoncie został zaadaptowany na hotel.


  POWRÓT DO MAZURSKICH ATRAKCJI

  | strona główna | internet | o serwisie |
  (C) 1999 Copyright by mazury.info.pl