atrakcje.mazury.info.pl - Szlaki Żeglowne
ZOBACZ TEZ...
 • SPŁYWY KAJAKOWE
 • MAZURSKIE ATRAKCJE

 • .

  .
  STRONA GŁÓWNA
 • mazury.info.pl

 • .

   

  SZLAKI ŻEGLOWNE

 • GIŻYCKO - WĘGORZEWO
 • GIZYCKO - MIKOŁAJKI
 • MIKOŁAJKI - RUCIANE-NIDA
 • MIKOŁAJKI - PISZ
 • MIKOŁAJKI - RYN
 • GIŻYCKO - WĘGORZEWO 25,20 km Do góry

  Trasa prowadzi przez pn. część Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Początek swój bierze w.Giżycku nad j. Niegocin. Wpływamy na Kanał Giżycki przecinający zach. część miasta. Nad kanałem, w odległości około 200m od wylotu na j. Niegocin, znajduje się most obrotowy. Stanowi on atrakcyjną i jedyną tego typu ciekawostkę techniczną w całym systemie żeglugowym. Po opuszczeniu kanału, na przestrzeni aż przeszło 20km, trasa biegnie przez łączący się ze sobą zespół jezior określany wspólnym mianem j. Mamry. Końcowy odcinek trasy długości 2,60km prowadzi rzeką Węgorapą i Kanałem Węgorzewskim.
  • 0,00 km Giżycko - j. Niegocin.
  • 0,10 km Początek Kanału Giżyckiego łączącego j. Niegocin i j. Kisajno wchodzące w skład zespołu j. Mamry.
  • 0,30 km Most obrotowy nad kanałem.
  • 2,43 km Wylot Kanału Giżyckiego na j. Kisajno.
  • 3,25 km Połączenie ze szlakiem bocznym prowadzącym z Giżycka przez Kanał Niegociński.
  • 3,50 km Z lewej liczne wyspy w tym: Duży Ostrów, Sosnowy Ostrów, Górny Ostrów, Kiermuza i Dębowa Górka.
  • 7,25 km Z lewej początek szlaku bocznego do Fuledy (7,00 km).
  • 7,50 km Z prawej na brzegu jeziora wieś Pierkunowo. W odległości około 1 km na wsch. od wsi rez. torfowiskowy "Pierkunowo".
  • 10,20 km Z prawej Półwysep Królewski Róg, z lewej Fuledzki Róg wrzynający się pomiędzy jeziora: Kisajno, Dargin, Łabap i Dobskie. Na półwyspie, za w. Fuleda rez. głazowiskowy "Fuledzki Róg".
  • 14,50 km Most drogowy łączący wyspę Kirsajty z lądem, początek j. Kirsajty. Z lewej na półwyspie wrzynającym się pomiędzy jeziora: Łabap, Dargin, Kirsajty i Mamry (właściwe), nad niewielkim J. Sztynorckim - Sztynort, gdzie znajduje się duży barokowy pałac, rozległy park z kilkusetletnimi dębami.
  • 16,00 km Z lewej wyspa Kurka oddzielająca j. Kirsajty i j. Mamry (właściwe).
  • 17,25 km Początek szlaku bocznego do w. Ogonki (8,50 km).
  • 18,50 km Z lewej, w odległości około 1,7 km wyspa Upałty, największa w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich o powierzchni 67 ha. Nieco dalej na pn. wylot z j. Mamry nieczynnego Kanału Mazurskiego
  • 22,60 km Początek wypływającej z j. Mamry rz. Węgorapy uchodzącej już na terenie Rosji (obwód kaliningradzki) do rz. Pregoły.
  • 23,70 km Kanał Węgorzewski.
  • 24,60 km Rz. Węgorapa.
  • 25,20 km Port w Węgorzewie.

  GIZYCKO - MIKOŁAJKI 37,20 km Do góry

  Trasa prowadzi w kierunku południowym przez środkowo część Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Na trasie trzecie co do wielkości jezioro krainy i jedno z największych w Polsce - j. Niegocin oraz kilka jezior mniejszych połączonych za pomocą kanałów. Z j. Niegocin widoczna panorama Giżycka i (z prawej) znany ośrodek turystyczno-wypoczynkowy Wilkasy. Na leżących dalej jeziorach szlaku duże ilości ptactwa wodnego, w tym łabędzie. Z jeziora odgałęzienie szlaku bocznego do j. Kisajno przez Kanał Niegociński.
  • 0,00 km Początek szlaku nad j. Niegocin w Giżycku.
  • 8,80 km Połączenie j. Niegocin z J. Bocznym (cieśnina). Na wsch. brzegu wieś Rydzewo - "Gospoda Pod Czarnym Łabędziem", na zach. w. Bogaczewo.
  • 11,26 km Kanał Kula łączący J. Boczne z J. Jagodne. Przesmyk oddzielający jeziora uważany jest za dział wodny pomiędzy dorzeczem Wisły i Pregoły.
  • 19,10 km Początek Kanału Szymońskiego łączącego pd. część J. Jagodne zwaną J. Szymoneckim z J. Szymon. Nad kanałem most drogowy na trasie samochodowej Giżycko - Mikołajki (S4) i Mikołajki - Ryn przez Starą Rudówkę. Z lewej w. Szymonka.
  • 21,46 km Wylot Kanału Szymońskiego na j. Szymon. Jezioro otoczone gęstymi szuwarami stanowi doskonałe siedlisko dla ptactwa wodnego.
  • 22,86 km Początek Kanału Mioduńskiego łączącego j. Szymon z niewielkim j. Kotek Wielki.
  • 24,78 km Koniec Kanału Mioduńskiego, początek j. Kotek Wielki.
  • 25,66 km Początek Kanału Leleckiego łączącego j. Kotek Wielki z j. Tałtowisko. Nad kanałem' most drogowy na trasie Mikołajki - Ryn.
  • 26,13 km Wylot Kanału Leleckiego na j. Tałtowisko.
  • 27,63 km Początek Kanału Tałckiego (Tałteńskiego) łączącego j. Tałtowisko z j. Tałty.
  • 29,23 km Wylot Kanału Tałckiego na j. Tałty.
  • 29,70 km Rozwidlenie szlaków wodnych na j. Tałty - w prawo do Rynu (odc. Mikołajki - Ryn), w lewo do Mikołajek. W pobliżu rozwidlenia (z prawej) największa głębina jeziora osiągająca 51m.
  • 33,00 km Z lewej na brzegu j. Tałty w. Tałty.
  • 35,00 km Z prawej najwyższe wzniesienie okolicy (punkt widokowy) Olszowy Róg (155 m npm).
  • 36,95 km Koniec j. Tałty, początek J. Mikołajskiego.
  • 37,20 km Wioska Żeglarska w Mikołajkach nad J. Mikołajskim.

  MIKOŁAJKI - RUCIANE-NIDA 19,20 km Do góry

  Trasa prowadzi w kierunku południowym przez J. Mikołajskie i j. Bełdany oraz niewielkie j. Guzianka Mała i Guzianka Wielka. Po obu stronach szlaku nieomal na całej długości lasy Puszczy Piskiej. Pomiędzy pd. krańcem j. Bełdany i j. Guzianka Mała śluza komorowa Guzianka pokonująca ponad 2 metrową różnicę poziomu wód tych jezior. Nad j. Bełdany liczne zakładowe ośrodki wypoczynkowe i duży Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK w Kamieniu.
  • 0,00 km Początek szlaku - Wioska Żeglarska w Mikołajkach nad J. Mikołajskim.
  • 3,00 km Rozwidlenie szlaków Mikołajki - Ruciane-Nida (prosto) i Mikołajki - Pisz (w.lewo). W odległości 2,25 km w lewo (trasą do Pisza) największe jezioro polskie Śniardwy.
  • 5,00 km Koniec j. Mikołajskiego, początek j. Bełdany. Po obu stronach przystań promu linowego w Wierzbie. Po obu brzegach j. Bełdany lasy Puszczy Piskiej.
  • 8,50 km Z prawej zatoka j. Bełdany Iznota, do której uchodzi największy dopływ Wielkich Jezior Mazurskich rz. Krutynia.
  • 10,50 km Na zach. brzegu j. Bełdany, otoczony lasami Puszczy Piskiej Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK.
  • 14,50 km Z prawej zatoka j. Bełdany, Wygryny nad którą w. Wygryny
  • 16,70 km Południowy kraniec j. Bełdany śluza komorowa Guzianka.
  • 17,14 km Początek j. Guzianka Mała.
  • 18,75 km Z prawej widoczny tartak w Rucianem-Nidzie. Przed tartakiem duża sortownia spławionego tu jeziorem drewna.
  • 19,20 km Ruciane-Nida. Początek przedłużenia szlaku głównego na J. Nidzkie.

  MIKOŁAJKI - PISZ 25,00 km Do góry

  Trasa prowadzi w kierunku pd.-wsch. przez największe jezioro Polski Śniardwy i najdłuższą odcinek kanałowy w systemie żeglugowym Wielkich Jezior Mazurskich - Kanał Jegliński (5,25 km). Na Kanale w pobliżu w. Karwik śluza komorowa Karwik. Kajakarze mogą kontynuować spław do Narwi i Wisłą wypływającą z j. Roś rz. Pisą.
  • 0,00 km Początek szlaku - Wioska Żeglarska w Mikołajkach nad J. Mikołajskim.. 
  • 1,00 km Z lewej, na wysokim brzegu J. Mikołajskiego widoczna placówka Polskiej .Akademii Nauk w Mikołajkach.
  • 3,00 km Rozwidlenie szlaków - prosto do Rucianego-Nidy, w lewo do Pisza. Z lewej na półwyspie oddzielającym J. Mikołajskie od pn.-zach, zatoki Śniardw w. Dybowo.
  • 5,25 km Koniec J. Mikołajskiego, początek j. Śniardwy. Przy nieco zamglonej pogodzie brzegi wsch. jeziora są już niewidoczne.
  • 6,25 km Z prawej, na półwyspie wrzynającym się , pomiędzy j. Śniardwy i j. Bełdany Stacja Naukowa PAN w Popielnie (hodowla tarpanów, jeleni mazurskich i bobrów).
  • 11,00 km W pobliżu szlaku (z lewej) Wyspa Pajęcza i Wyspa Czarci Ostrów. Dalej na wsch. największa wyspa Śniardw Szeroki Ostrów.
  • 16,00 km Z prawej Wyspa Kaczor oddzielająca j. Śniardwy od jego pd. zatoki zwanej j. Seksty.
  • 18,45 km Początek Kanału Jeglińskiego łączącego j. Seksty z j. Roś.
  • 19,00 km Śluza komorowa Karwik. Z prawej, w odległości około 0,80 km w. Karwik. 2 km dalej nad kanałem w. Jegliny.
  • 23,70 km Koniec Kanału Jeglińskiego, początek j. Roś.
  • 25,00 km Wypływ rz. Pisy z j. Roś, port w Piszu.

  MIKOŁAJKI - RYN 20,00 km Do góry

  Trasa prowadzi w kierunku pn.-zach. i na odcinku 7,50 km pokrgwa się z trasą Giżycko - Mikołajki. Mimo różnych nazw (J. Mikołajskie, j. Tałty, J. Ryńskie) trasa biegnie w zasadzie jednym jeziorem wypełniającym długą rynnę jeziorną pomiędzy Rynem - Mikołajkami i Rucianem-Nida.
  • 7,50 km Rozwidlenie szlaku - w prawo do Giżycka, prosto do Rynu. W pobliżu z lewej największa głębina j. Tałty (51m).
  • 9,50 km Z lewej w. Jora Mała i Jora Wielka, z prawej w. Skorupki.
  • 12,00 km Pn.-zach. kraniec j. Tałty, początek J. Ryńskiego.
  • 13,50 km Z prawej, na półwyspie w. Mrówki, z lewej połączenie z leżącym około 0,80 km od brzegu J. Ryńskiego j. Notyst.
  • 17,50 km Z prawej w. Rybical, przed wsią z ~ lewej niewielka wyspa, naprzeciw wydłużona w kierunku pn. wąska zatoka.
  • 19,50 km Tartak w Rynie.,
  • 20,00 km Port nad J. Ryńskim w Rynie.

  POWRÓT DO MAZURSKICH ATRAKCJI

  | strona główna | internet | o serwisie |
  (C) 1999 Copyright by ZIBNET