Mazurski Park Krajobrazowy ->> mazury.info.pl <<-
ZOBACZ TEZ...
 • PRZEWODNICY
 • MAZURSKIE ATRAKCJE

 • .

  .
  STRONA GŁÓWNA
 • mazury.info.pl

 • .

  MAZURSKI PARK KRAJOBRAZOWY

  Krutyń k/ Mikołajek - MAZURY

  REZERWATY
  UŻYTKI EKOLOGICZNE
  POMNIKI PRZYRODY
  ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE
  MUZEUM PRZYRODNICZE
  TRASY ROWEROWE
  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura
  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura

   MAZURSKI PARK KRAJOBRAZOWY

  • Utworzony w grudniu 1977r.
  • Powierzchnia Parku wynosi 53.655ha, a jego strefy ochronnej 18.608ha. Z tego lasy zajmują ponad 29.000ha, a rzeki i jeziora ok. 17.000ha. Reszta to użytki rolne i tereny zabudowane. Mazurski Park Krajobrazowy leży w województwie warmińsko-mazurskim i obejmuje swoimi granicami fragmenty gmin, znajdujących się w trzech powiatach. W granicach powiatu Pisz znajduje się 25.486ha (gmina Ruciane Nida – 14.706ha, gmina Pisz – 9.270ha, gmina Orzysz – 1.510ha). Powiat mrągowski obejmuje 26.814ha (gmina Piecki – 15.326ha, gmina Mikołajki – 10.740ha, gmina Mrągowo - 748ha). W powiecie szczycieńskim do Parku należy 1.355ha gruntów z.terenu gminy Świętajno
  • Mazurski Park Krajobrazowy położony na pograniczu dwóch odmiennych form geomorfologicznych - moreny i sandrów, chroni wielkie bogactwo świata roślin i zwierząt, obfitość lasów, torfowisk, jezior i wód płynących. 
  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura
  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura
  • Przyroda Parku to: 
   • 60 jezior (powyżej 1ha), łącznie z największym jeziorem w Polsce - Śniardwami, 
   • rzeka Krutynia, uznana za jeden z najciekawszych szlaków kajakowych w Europie,
   • 11 rezerwatów przyrody, w tym rezerwat biosfery Jezioro Łuknajno, ok. 850 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich rzadko występujące, jak: storczyki (ponad 10 gat.), wełnianka delikatna, wielosił błękitny, lilia złotogłów, widłak wroniec, pełnik europejski, chamedafne północna, rosiczka okrągłolistna i dzwonecznik wonny, 
   • fauna: wilki, łosie, bobry, wydry i ponad 200 gatunków ptaków, a wśród nich bąk, bączek, bocian czarny, hełmiatka,  gągoł, nurogęś, bielik, orlik krzykliwy, rybołów, kropiatka, zielonka, derkacz, dudek, puchacz, pluszcz, zimorodek, wąsatka, muchołówka białoszyja i orzechówka. 
   Od kilku lat trwają przygotowania do utworzenia na części obecnego Parku Krajobrazowego Mazurskiego Parku Narodowego.
   Na górę strony

  REZERWATY

  Czapliniec - rez. ornitologiczny, pow. 17,10 ha; chroni ponad 200 letni drzewostan sosnowy, gdzie niegdyś była kolonia czapli siwej.

  Czaplisko - Ławny Lasek - rez. ornitologiczny, pow. 7,62 ha; chroni ponad 200 letni drzewostan sosnowy, gdzie niegdyś była kolonia czapli siwej.
   

  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura

  Jezioro Lisunie - rez. florystyczny, pow. 15,78 ha; obejmuje silnie zarastające jezioro i.stanowiska rzadkich roślin wodnych.

  Jezioro Łuknajno - rez. faunistyczny, pow. 709,97 ha; chroni jedną z największych ostoi łabędzia niemego w Polsce. Od wiosny do jesieni stale przebywa tu kilkaset łabędzi (do 2500). Można tu obserwować ponad 175 gatunków ptaków, z których 95 gniazduje. W 1977 r. zostało uznane przez UNESCO za rezerwat biosfery (MaB), a w 1978 r. wpisano jezioro na listę międzynarodowych rezerwatów Konwencji RAMSAR.

  Jezioro Warnołty - rez. krajobrazowo-ornitologiczny, pow. 373,3 ha; chroni płytkie zarastające jezioro, stanowiące odnogę Śniardw. Jest to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków wodno-błotnych oraz miejsce żerowania rzadkich gatunków ptaków drapieżnych.

  Królewska Sosna - rez. leśno-torfowiskowy, pow. 103,76 ha; chroni ponad 200 letni starodrzew sosnowy z domieszką dębu szypułkowego, świerka i brzozy brodawkowatej oraz 3 jeziorka dystroficzne z reliktową florą torfowisk wysokich. Atrakcją turystyczną jest obumarła pomnikowa sosna oraz dąb szypułkowy zwany Dębem Karola Małłka.
   
   

  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura

  Krutynia - rez. krajobrazowo-leśny, pow. 273,12 ha; utworzony dla ochrony zróżnicowanego krajobrazu polodowcowego Jeziora Krutyńskiego i górnego odcinka rzeki Krutyni (2,5 km) wraz z przyległymi lasami liściastymi i mieszanymi. Osobliwością rezerwatu jest krasnorost - Hildenbrandtia rivularis porastający kamienie i gąbka słodkowodna - Euspongilla lacustris.

  Krutynia Dolna - rez. krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny, pow. 969,33 ha; obejmuje dolny odcinek rzeki Krutyni i jeziora: Gardyńskie, Malinówko, Dłużec i Smolak oraz przyległe lasy, torfowiska i łąki. W obrębie rezerwatu Krutynia jest szeroka ok. 25 m i głęboka 2-5 m.

  Pierwos - rez. krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny, pow. 605,48 ha; chroniący zróżnicowane ekosystemy leśne, torfowiskowe i wodne. Ochroną objęto płytkie, zarastające jezioro Pierwos, strumienie Pierwos, Gardynkę oraz ujściowy odcinek rzeki Krutyni, gdzie występują rzadkie rośliny i zwierzęta.
   

  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura
  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura

  Strzałowo - rez. leśny, pow. 14,12 ha; utworzony dla zachowania fragmentu lasu mieszanego. Spotykamy tu sosny o ładnym pokroju i dużej wysokości - 33 m.

  Zakręt - rez. torfowiskowo-leśny, pow. 105,8 ha; chroniący 3 jeziorka dystroficzne z reliktową florą torfowisk wysokich oraz otaczające lasy sosnowe z domieszką dębu szypułkowego w wieku 200 lat. Jeziorka pozwalają prześledzić zarastanie powierzchni wodnej i tworzenie się torfowisk z charakterystycznymi pływającymi wyspami (odrywające się fragmenty torfu).

  Na górę strony

  UŻYTKI EKOLOGICZNE

  Wszystkie wyspy na jeziorach Parku w części byłego województwa suwalskiego, z wyjątkiem wysp objętych inną formą ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty) oraz wysp wykorzystywanych rolniczo i wysp posiadających trwałą zabudowę. Wyspy leżą w granicach gmin Ruciane Nida, Mikołajki, Pisz, znajdują się w administracji Nadleśnictwa Maskulińskie i Pisz. Są to leśne wyspy jezior takich, jak Śniardwy, Tuchlin, Mikołajskie, Bełdany. Na Wyspie Kamieńskiej znajduje się stanowisko rzadkiej rośliny, jak kokorycz pełna. Wyspy Czarci Ostrów i Piaseczna są stanowiskami archeologicznymi. 
   
  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura

  Grąd Wygryny, gmina Ruciane Nida, Nadleśnictwo Maskulińskie, leśn. Ukta. Na powierzchni 18.78ha chroniony jest fragment unikalnej w płn.-wsch. Polsce odmiany grądu z kokoryczą pełną. 

  Torfowisko Zełwągi, gmina Mikołajki, Nadleśnictwo Maskulińskie, leśn. Baranowo. Ochroną objęte jest stanowisko wierzby borówkolistnej, liczące około 400 pędów. Wierzba rośnie tu na torfowisku przejściowym pod okapem kilkudziesięcioletniego drzewostanu sosnowego.

  Prawdowskie Wzgórze, gmina Mikołajki, Nadleśnictwo Maskulińskie, leśn. Mikołajki. Ochroną objęte jest piaszczyste wzgórze o powierzchni 1.5 ha, z występującym licznie rojnikiem pospolitym. Rojnikowi towarzyszy tu cała kolonia roślin ciepłolubnych. 
   

  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura

  Łąka Krutynia, gmina Ruciane Nida, Nadleśnictwo Maskulińskie, leśn. Ukta. Łąka stanowi enklawę w rezerwacie przyrody "Krutynia Dolna". Jest to ekstensywnie użytkowana, wilgotna łąka z licznie występującymi storczykami, szerokolistnym i krwistym. 

  Jeziorko dystroficzne Zaułek, leżące koło miejscowości Stare Kiełbonki w gminie Piecki, Nadleśnictwo Strzałowo, leśn. Prusinowo. Ochroną objęto małe jeziorko z otaczającym lasem o pow. 26.47 ha. Taflę wodną otacza torfowisko wysokie z reliktową florą polodowcową. 

  Łąki Morysie, gmina Piecki, obr. Lipowo, o pow. 19.7 ha. Są to śródleśne łąki, stanowiące enklawę w rezerwacie przyrody "Pierwos". Z bardziej interesujących roślin występuje tu pełnik europejski.

  Na górę strony
  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura

  POMNIKI PRZYRODY

  Pomnikami przyrody na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego uznano do 1998 r. 93 obiekty. Są to najczęściej stare dęby, występujące pojedynczo lub w grupach, o ciekawych kształtach sosny, malownicze aleje lipowe i głazy narzutowe. Część z nich można łatwo zobaczyć, gdyż znajdują się we wsiach, aleje doprowadzają do miejscowości i osad lub zabudowań leśniczówek. Stare drzewa, aleje oraz zadrzewienia śródpolne (jabłonie, grusze, jarzębiny i inne), które pełniły kiedyś oprócz dekoracyjnej roli w krajobrazie, ważną rolę jako miejsca odpoczynku i schronienia w czasie posiłków pracujących w polu ludzi i zwierząt, są nieodzownym elementem w kształtowaniu malowniczego mazurskiego krajobrazu. Niekiedy wiążą się z nimi legendy, uczucia ludzi, którzy w ich sąsiedztwie przeżyli życie lub upamiętniają imiona zasłużonych ludzi w naszym regionie. Godnymi obejrzenia i łatwymi do odszukania w terenie są między innymi: "Zakochana Para", para drzew, gdzie dąb obejmuje konarami sosnę, rosnąca 200 m na zachód od wsi Krutyń, przy drodze prowadzącej do "Krutyńskiej Plaży" nad Jeziorem Mokrym; dąb szypułkowy - obw. 200 cm, wys.18 m, sosna zwyczajna - obw. 275 cm, wys. 18 m, "Mazurski Dąb Bartny", dąb bartny, we wnętrzu którego pszczoły założyły barć; pszczoły wymarzły w czasie ostrej zimy w 1979 r., dąb zachował nadal status pomnika; dąb szypułkowy - obw. 315 cm, wys. 28 m, "Dąb nad Mukrem" im. Karola Małłka, rosnący na wschodnim brzegu Jeziora Mokrego w rezerwacie "Królewska Sosna", ok. 1 km od miejscowości Zgon, przy drugiej zatoce od Zgonu; dąb szypułkowy - obw. 520 cm, wys. 30, "Królewska Sosna", martwa, przy drodze biegnącej wzdłuż Jeziora Mokrego na wschodnim brzegu naprzeciwko ścieżki prowadzącej do "Dębu nad Mukrem", ok. 1 km od miejscowości Zgon; sosna zwyczajna - obw. 360 cm, wys.35 m, Głaz narzutowy - różowy granit na płw. Kusnort na południowy wschód od Mikołajek, największy głaz narzutowy w Mazurskim Parku Krajobrazowym, obw. 1 215 cm, wys. 2 m.
  Na górę strony
  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura

  ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

  W celu poznania przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego, opracowano kilka ścieżek przyrodniczych. Część z nich została oznakowana w terenie i opisana w krótkich informatorach, w które zaopatrzyć się można, wyruszając w drogę. 

  I KRUTYŃ - OKOLICE

  Rezerwat - "Zakręt" - ścieżka prowadzi przez rezerwat torfowiskowy "Zakręt", wokół jednego z trzech jeziorek dystroficznych. Umożliwia poznanie roślinności torfowiskowej z osobliwością roślinną, jaką jest owadożerna rosiczka oraz podziwianie "pływających wysp torfowiskowych". Ścieżka dostosowana jest do poruszania się wózkami inwalidzkimi. Długość ścieżki - ok. 3 km + 0,5 km - powrót do Krutyni.

  Rezerwat - "Krutynia" - ścieżka prowadzi z miejscowości Krutyń przez rezerwat Krutynia, wzdłuż brzegu rzeki, do Jeziora Krutyńskiego. Ścieżka umożliwia poznanie krajobrazu kształtowanego przez ostatnie zlodowacenie. Rzeka płynie tu malowniczym jarze, porośniętym przez lasy mieszane. W rezerwacie spotkać można zimorodki, wydry, norki amerykańskie oraz poznać rośliny runa leśnego. Na kamieniach w rzece Krutyni zobaczyć można krasnorost ldebrandtia rivularis, świadczący o czystości wody. Długość ścieżki - ok. 2,5 km + 2,5 km - powrót do Krutyni. 
   

  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura

  Krutyń - Zgon - ścieżka przyrodnicza prowadzi na zachód od wsi Krutyń, wzdłuż wschodniego brzegu mezotroficznego Jeziora Mokrego oraz przez rezerwat "Królewska Sosna". Umożliwia poznanie przyrody rezerwatu "Królewska Sosna" i podziwianie pomnikowych drzew: "Zakochana Para", "Dąb nad Mukrem im. Karola Małłka", "Królewska Sosna", która jest już martwym drzewem. Długość ścieżki ok. 8 km + 4 km - powrót do Krutyni.

  Krutyń - Rosocha - ścieżka prowadzi z Krutyni na południe wzdłuż rzeki Krutyni, a następnie wśród lasów i młodników w kierunku wsi Zgon, aż do śródleśnych, torfowiskowych jeziorek, otoczonych borem bagiennym. Ścieżka umożliwia poznanie różnic pomiędzy naturalnym i hodowlanym lasem oraz poznanie różnowiekowych hodowli leśnych. Długość ścieżki - ok. 6,5 km + 4 km - powrót do Krutyni.

  Rosocha - Wojnowo - ścieżka prowadzi przez głazowiska koło wsi Rosocha i wsi Wojnowo, wchodzące w skład moreny czołowej, ciągnącej się wzdłuż drogi Zgon - Ruciane. Można porównać tu morenę czołową zbudowaną z dużych bloków skalnych z sandrową równiną, rozciągającą się na południe od szosy Zgon - Ruciane. Wycieczkę zakończyć można zwiedzeniem zabytków architektury sakralnej i mieszkalnej rosyjskich osadników z połowy XIX wieku, we wsi Wojnowo. Długość ścieżki ok. 3km + ok. 11 km - powrót do Krutyni.

  II MIKOŁAJKI - OKOLICE 

  Rezerwat - "Jezioro Łuknajno" - to ścieżka przyrodnicza, prowadząca od cmentarza w Mikołajkach do wież widokowych nad Jeziorem Łuknajno. Wieże widokowe umożliwiają obserwację łabędzi zatrzymujących się na jeziorze, w czasie wędrówek (do 2 500 osobników) oraz innych ptaków wodno-błotnych, a także ptaków drapieżnych. Atrakcją rezerwatu jest możliwość obserwacji żerującego bielika. Długość ścieżki - ok. 6,5 km + 4 km - powrót do Mikołajek.
  Na górę strony


  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura

  MUZEUM PRZYRODNICZE

  W centrum wsi Krutyń, w zabytkowej stodole mazurskiej znajduje się Muzeum Przyrodnicze, które przedstawia zwierzęta, występujące na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Kolekcja liczy niespełna 200 eksponatów i stale powiększa się. Przeważają wśród nich ptaki: drapieżne, krukowate, wodne. Zwierzęta, które trafiają do naszego muzeum są najczęściej ofiarami zderzenia się z samochodami poruszającymi się po drogach Parku, ogrodzeniami, liniami energetycznymi (duże ptaki). W sieciach rybackich i kłusowniczych giną często ptaki wodne. W opracowaniu znajduje się ekspozycja florystyczna. Przyroda Parku prezentowana jest również w fotografii przyrodniczej Waldemara Bzury oraz w formie referatów, pokazów slajdów. Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, a w okresie letnim również w soboty i niedziele, ale niesystematycznie.
  Na górę strony
  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura

  TRASY ROWEROWE

  19 km JEZIORO MOKRE 
  Trasa rowerowa, która prowadzi wzdłuż brzegów Jeziora Mokrego. Przejeżdżając przez rezerwat "Królewska Sosna" można poznać osobliwości florystyczne tego rezerwatu, do których należą pomnikowe drzewa: "Królewska Sosna" i "Dąb im. Karola Małłka", dystroficzne jeziorka śródleśne z reliktową florą postgacjalną torfowisk wysokich i przejściowych. Zobaczyć tu można miejsca wczesnego osadnictwa.

  10 km REZERWATY KRUTYŃSKIE
  Trasa prowadzi z Krutyni do trzech rezerwatów "Krutynia" , "Zakręt", "Królewska Sosna". Pozwala na zapoznanie się z przyrodą tych rezerwatów.

  17 km KULTUROWO-HISTORYCZNA
  Trasa ta prowadzi przez głazowiska koło wsi Rosocha i Wojnowo, które znajdują się w pasie moreny czołowej fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego (Wűrm) w pobliżu jej styku z terenem sandrowym, rozciągającym się na południe. W Wojnowie zwiedzić można klasztor i molennę staroobrzędowców oraz cerkiew prawosławną rosyjskich osadników z pierwszej połowy XIX wieku.
   

  Fot. Waldemar Bzura Fot. Waldemar Bzura

  28 km ERNSTA WIECHERTA
  Trasa prowadzi z Krutyni do Piersławka, miejsca urodzin i młodości niemieckiego pisarza Ernsta Wiecherta, którego twórczość związana jest z Mazurami. Droga wiedzie nad jeziorami: Mokrym, Kołowin, Majcz Wielki. W Lipowie zobaczyć można średniowieczne grodzisko Galindów, ludu bałtyckiego.

  12 km KADZIDŁOWO - DOLNA KRUTYNIA
  Trasa prowadzi z Krutyni do Kadzidłowa, a następnie do rezerwatu "Krutynia Dolna". W Kadzidłowie znajduje się "Park Dzikich Zwierząt", w którym zobaczyć można jelenie, daniele, dziki, bobry a nawet wilki.

  27 km LEŚNICZÓWKA PRANIE
  Trasa wiedzie do leśniczówki Pranie nad Jeziorem Nidzkim, gdzie wypoczywał i tworzył K. I. Gałczyński. Po drodze zobaczyć można młyn wodny i i głazy na wyeksploatowanej żwirowni.

  Na górę strony

  POWRÓT DO MAZURSKICH ATRAKCJI

  | strona główna | internet | o serwisie |
  (C) 1999 Copyright by mazury.info.pl