mazury.info.pl

.
ZOBACZ TEŻ
 • MEMERKI - Kwatera OKH
 • RADZIEJE - K. Lammersa
 • POZEZDRZE - K. Himmlera
 • MARTIANY - Bunkier typ B
 • GIŻYCKO - Twierdza

 • .

  .
  STRONA GŁÓWNA
 • mazury.info.pl

 • .

  .
  INNE ATRAKCJE
 • atrakcje.mazury.info.pl

 • .

  WIEŻA BISMARCKA

  Diabla Góra koło Srokowa

  Wieża Bismarcka znajduje się na wzniesieniu w okolicach wsi Srokowo (Drengfurt). Z Diablej Góry rozciąga się wspaniały widok na jezioro Rydzówka i okolice.
  Wieża Bismarcka

  PRZED POWSTANIEM WIEŻY

  Miasto Drengfurt (Srokowo) lokowano na prawie chełmińskim. Przywilej nadany przez wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Konrada von Jungingena uzyskało 4.07.1405r. Pierwotną nazwę Drengfurt zmieniono w 1950r. na Srokowo dla uczczenia prof. Stanisława Srokowskiego - wybitnego geografa i badacza północno-wschodnich ziem polskich. Srokowo założono na terenie z.natury obronnym. Miejscowość zabezpieczały jeziora Mamry i Rydzówka. Wąwóz rzeki Omet (dopływ Łyny), a także pobliskie pasmo moren czołowych, z których najwyższe wzgórze zwane Diablą Górą wznosi się 157m n. p. m. stwarzały miasteczku dodatkowe walory obronne. 
  -Wieża Bismarcka
  Od najdawniejszych czasów wzgórza służyły do zakładania grobów kurhanowych. Na Diablej Górze w drugiej połowie XIX wieku badania archeologiczne potwierdziły istnienie takiego stanowiska. Znaleziono 64 groby ciałopalne, w tym 62 z popielnicami, wyposażone w przedmioty z.żelaza, brązu, ozdoby. 
  Wieża Bismarcka-
  Diabla Góra jako punkt strategiczny aż do II wojny światowej była świadkiem wielu wydarzeń historycznych.
  Na skutek trwającej od 1806 r. wojny francusko-pruskiej, przemarszów wojsk pruskich, rosyjskich i francuskich już w 1805r. Diablą Górę obsadzono artylerią pruską, a w Srokowie miał swoją kwaterę gen. von Reichel. Po zawarciu pokoju w Tylży 9.07.1807r. w Srokowie kwaterował 1 francuski pułk grenadierów gen. Larosche. Podczas odwrotu wojsk Napoleona z.Rosji w 1812 r. kwaterował marszałek Francji, król Neapolu książę Joachim Murat - dowódca kawalerii Wielkiej Armii. 1.08.1914r. wojska rosyjskie I Armii gen. Pawła Rennenkampfa przekroczyły granicę Prus. 6 września wojska rosyjskie umacniają Diablą Górę artylerią. 8 września około godz. 8 rozpoczęła się bitwa artyleryjska o Srokowo i Diablą Górę, a w godzinach południowych zakończyła się zdobyciem Srokowa i Diablej Góry przez 37 DP.
  Wieża Bismarcka

  DLACZEGO WIEŻA BISMARCKA?

  30.07.1898r. umiera "żelazny kanclerz" Otto Bismarck. Po jego śmierci społeczeństwo pruskie chcąc uczcić pamięć kanclerza buduje kolumny, wieże widokowe itp. Społeczeństwo Srokowa i okolicznych wsi postanowiło też uczcić pamięć kanclerza poprzez budowę na Diablej Górze wieży widokowej i nazwać ją wieżą Bismarcka. Wpłaty pieniężne, dary rzeczowe oraz materiał budowlany w postaci kamieni, żwiru dostarczali okoliczni właściciele majątków i gospodarstw. 1000 cegieł ofiarował hrabia Friedrich zu Eulenburg z Promy. Budowę wieży prowadziła firma budowlana Mamina Modrickera z Kętrzyna. Kamień węgielny położono 19.10.1901r. a.13.09.1902r. budowę uroczyście zakończono.
  -Wieża Bismarcka
  Wieża była zakończona platformą widokową i knelażem. Z wieży można było podziwiać wspaniałe widoki na jez. Mamry, Rydzówkę, Sztynort i okoliczne miejscowości.
  W 1914r. podczas walk sama wieża nie została uszkodzona, jedynie drzwi wejściowe zostały zniszczone wybuchem granatu. Przez długie lata - 1 kwietnia odbywały się tu uroczystości w dzień urodzin Bismarcka
  -
  W czasie II wojny światowej 1941-45 na Diablej Górze znajdowało się stanowisko posterunku obserwacyjno-meldunkowego obrony przeciwlotniczej, które wchodziło w skład systemu obrony przeciwlotniczej kwatery Hitlera.

  OKOLICE

  W pobliżu wieży można zobaczyć resztki pomnika wystawionego przez mieszkańców Srokowa w 1924r. ku czci żołnierzy 37 DP Na pomniku była umieszczona żelazna tablica z napisem:
   "8.09.1914 37 DP przepędziła z tej góry Rosjan i wyzwoliła nasze miasto.
  We wdzięcznej pamięci miasto Drengfurt".

  Wieża Bismarcka
  Droga prowadząca do wieży - na drugim planie jezioro Rydzówka.
  Wieża Bismarcka
  Wieża Bismarcka
  Jezioro Rydzówka - widok z drogi.  Wieża Bismarcka
  Wieża Bismarcka
  Wieża Bismarcka
  Wieża Bismarcka
  Wieża Bismarcka
  Wieża Bismarcka
  Wieża Bismarcka
  Wieża Bismarcka
  Wieża Bismarcka
  W odległości ok. kilometra znajduje się słynny, niedokończony kanał Mazurski - mający łączyć Wielkie Jeziora Mazurskie z Bałtykiem. Obecnie kanał przecina granica polsko-rosyjska (Obwód Kaliningradzki)

  POWRÓT DO MAZURSKICH ATRAKCJI

  | strona główna | internet | o serwisie |
  (C) 1999 Copyright by ZIBNET